Gemeente Berg en Dal, mei 2016

In diverse kerkdorpen in de gemeente Berg en Dal zijn in opdracht van de gemeente rioolrenovatiewerkzaamheden uitgevoerd door Insituform. Deze renovatie is in samenwerking met InRIO rioolondersteuning uitgevoerd.

Doordat de renovatiewerkzaamheden aan de gemeentelijke riolering over een behoorlijk groot gebied verspreid lagen (Millingen, Leuth, Ooij, Kekerdom, Erlecom, Beek en Groesbeek) was het zwaarwegend om een logische planning op te stellen. De voorbereidingen voor dit project startten daarom dan ook al in december 2015.

Allereerst werd begonnen met de verificatie-inspectie. Hierna zijn door de robotcutters diverse obstakels uit de riolering verwijderd en zijn de inlaten ingemeten. Ook werden bij het grondwerk verdekte putten opgezocht en valpijpen verwijderd.

Van de strakke planning en nauwkeurige aanpak kon maar weinig mogelijk worden afgeweken, in verband met de vereiste verkeersplannen, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en het daarbij informeren van bewoners van de betreffende gemeenten. De communicatie tussen de uitvoerende ploegen, robotcutters en reiniging was dan ook van essentieel belang.

Gezien de grote hoeveelheid materieel die ingezet werd voor deze renovatie heeft Insituform in Groesbeek een loods gehuurd om als opslagruimte te dienen. Door, tijdens de wintermaanden, gebruik te maken van deze mogelijkheid en de lining in deze verwarmde ruimte te leveren, scheelde dit veel tijd en transportkosten.

De renovatiewerkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van een, met koolstof verstrekte, flexibele polyester kous. Die kous werd, na in het riool te zijn getrokken en opgeblazen, door middel van een UV stralingstrein verwarmd om enkele uren uit te harden. Na uitharding ontstaat een gladde gerenoveerde rioolbuis, die er weer jaren tegen kan.

Vanaf half februari 2016 zijn de Insituform UV ploegen gestart met het inbrengen van de UV relining over een lengte van 3.700 meter met 76 inversies. In totaal hebben er 10 deelrenovaties en 9 putrenovaties plaatsgevonden en zijn er 559 inlaten geopend.

Precies volgens planning zijn, in een periode van 9 weken, de Insituform UV teams aan het werk geweest om deze klus te klaren.

Een klus waarbij een flinke portie vakmanschap aan te pas is gekomen.

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.