• Dé specialist in leidingrenovatie

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u de website niet te gebruiken.

DISCLAIMER

HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN “AS IS” (ZOALS HET IS) ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. AEGION CORPORATION WIJST ELKE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIE AF, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. AEGION GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. AEGION GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN MATERIAAL OP DEZE WEBSITE TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF HERSTELKOSTEN ZIJN VOOR REKENING VAN U (EN NIET AEGION).

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval, waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid, is AEGION CORPORATION aansprakelijk voor bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van het materiaal op deze website, ook niet als AEGION of een bevoegde vertegenwoordiger van AEGION van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte was gesteld. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van AEGION jegens u voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen (ongeacht of gebaseerd op een contract, een onrechtmatige daad (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins) meer bedragen dan het bedrag dat u aan AEGION hebt betaald voor toegang tot deze website, indien van toepassing.

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.