Bewust Veilig dag - 20 maart 2019

Alle dagen van het jaar zijn we al actief bezig met onze veiligheid. Eén dag per jaar staan we er samen nog een keer extra bij stil.

Op woensdag 20 maart zijn we met elkaar Bewust Veilig aan het werk tijdens de derde editie van deze veiligheidsdag.

Veilig en gezond werken is belangrijk. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Veilig en gezond werken is de verantwoordelijkheid van álle partijen op een project. Samen zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden.

Daarom doet Insituform mee met deze Bewust Veilig dag en geven we veiligheid één keer per jaar gezamenlijk met zoveel mogelijk andere bedrijven en ketenpartners nog eens extra aandacht.

 

Onze doelstelling : geen ongelukken!

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.