Borgen projectkwaliteit bij relining

Onlangs heeft de gemeente Venray samen met Insituform® de riolering aan de Overloonseweg gerenoveerd. De ei-vormige rioolbuizen met afmetingen van 900/1.350mm en 700/1.050mm waren over enkele honderden meters aan vervanging toe. Traditioneel zouden de oude buizen opgegraven en vervangen worden door nieuwe betonbuizen. De gemeente Venray besloot echter de desbetreffende strengen van binnenuit te renoveren om zo overlast, duur en kosten van het werk te reduceren.

Bij relining wordt de oude riolering voorzien van een naadloze polyester binnenwand, welke gelijkwaardig is aan de kwaliteit van de aanleg van nieuwe buisdelen.

Werkwijze 
Bij relining wordt het eindproduct pas gemaakt bij de installatie, in tegenstelling tot buisdelen die bovengronds al voorzien kunnen worden van bijvoorbeeld een KOMO-keurmerk.

Omdat binnen Nederland voor relining op dat moment nog geen certificering of keurmerk aanwezig was, heeft de gemeente Venray in haar bestek verwezen naar het Duitse DIBt-keurmerk, welke de materialen, de productie en de installatie van de reliningmethodiek beschrijft.

Binnen het bestek, dat de gemeente heeft aanbesteed was er ruimte om een gelijkwaardig product aan te bieden. Insituform® kon met behulp van een kwaliteitsplan aantonen dat zij in staat was om, gelijkwaardig aan de processen genoemd in de DIBt, het riool te renoveren. Zowel tijdens de productie van de kous in Zoetermeer, als ook tijdens het aanbrengen hiervan, is het proces door onafhankelijke externe partijen bewaakt.

Het Duitse bureau Siebert en Knipschild heeft tijdens het productieproces een volledige ingangscontrole gedaan van alle toegepaste materialen en heeft de productie van de liner getoetst. Tijdens het aanbrengen van de kous werd de gemeente Venray bijgestaan door Inrio, een adviesbureau actief op het gebied van relining in Nederland dat bekend is  met de processen conform de DIBt. De gemeente Venray was aanwezig bij het nemen van de proefstukken en heeft deze ter controle aangeboden bij IKT. Alle procedures zijn door onafhankelijke bureaus gevolgd, getoetst en correct bevonden.

Projectleider Erik Weijzen van de gemeente Venray is enorm tevreden over het resultaat. “Insituform® heeft op dit werk bewezen, dat zij in staat is  om relining uit te voeren, conform de processen zoals beschreven in de DIBt. Het werk heeft voor minimale overlast gezorgd voor de omwonenden. De kwaliteit van het project en de rioolrenovatie zelf zijn prima uitgevoerd. Insituform® heeft voor dit project op sommige onderdelen, anders moeten werken dan de voor haar gebruikelijke wijze. Zij heeft dit op een uiterst professionele manier gedaan met een prima resultaat.”

Momenteel is de Nederlandse Richtlijn, de BRL5218, voor relining vastgesteld. Hierin worden de producten, de installatie en het ontwerpprocessen omschreven. Aannemers en ingenieursbureaus zullen zich de komende periode laten certificeren om zo daadwerkelijk meer vorm te geven aan de kwaliteitsborging van reliningsprojecten.

 

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.