• Dé specialist in leidingrenovatie

Duurzaamheid binnen Insituform® Rioolrenovatietechnieken bv

Wij hebben beleid voor het duurzaam ondernemen geformuleerd, met daaraan gekoppeld  doelstellingen en acties om continu te werken aan verbetering van de behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we die duurzaamheid aantonen. We willen ons energieverbruik eind 2018 met 35% hebben gereduceerd gerekend in ton CO2 ten opzichte van ons referentiejaar 2013.

Insituform® Rioolrenovatietechnieken bv wil als organisatie zelf ook op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben wij de CO2footprint voor de eigen organisatie opgesteld en hebben wij ons gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2prestatieladder. Wij zien het als plicht om te kiezen voor duurzame oplossingen, te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

3.A.1 Emissie inventaris
In onderstaand document kunt u de COemissie inventarisatie over het jaar 2018 inzien:

3.B.1 / 3.B.2 Reductie doelstelling / Energiemanagement Actieplan
Het energiemanagementsysteem (volgens NEN-ISO 50001) is geheel geïntegreerd in onze organisatie. In onderstaande documenten is ons beleid met betrekking tot energiemanagement weergegeven:

3.C.1 Voortgang reductie doelstellingen

Ieder jaar publiceert Insituform® Rioolrenovatietechnieken bv de CO2-footprint en de voortgang met betrekking tot de COreductie doelstellingen:

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en voortgang CO2 reductie doelstellingen van Insituform® Rioolrenovatietechnieken bv zijn vastgelegd in onderstaande documenten.

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Wij nemen aan het volgende initiatief deel:

Heeft u verbetermaatregelen, een mooi CO2-reductie initiatief of opmerkingen op ons energiemanagementsysteem dan kunt via dit e-mailadres contact met ons opnemen: Insituform_nl@aegion.com

Of u kunt via het contactformulier dit aan ons laten weten.

Verdere informatie over de CO2 prestatieladder kunt u terugvinden op de website van de organisatie welke verantwoordelijk is voor alle zaken die de CO2 prestatieladder betreft, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl).

Uiteraard verstrekken wij u graag een kopie van dit certificaat. Wanneer u uw gegevens in het contactformulier invult, zullen wij u dit certificaat toezenden.

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.