Drie keer vier voor riolering in Noordkop, juni 2016

Insituform gaat voor vier gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) de komende vier jaar, vier soorten rioolonderhoud uitvoeren: reinigen, inspecteren, repareren en renoveren. “Uniek in Nederland,” aldus wethouder Sigge van der Veek van de gemeente Schagen. “Het is voor het eerst dat één aannemer vier soorten rioolwerk gaat uitvoeren voor vier gemeenten en dat voor een periode van 4 jaar.” Vrijdag 3 juni jl. werd het onderhoudscontract hiervoor ondertekend.

Flinke besparing

Door de vier werkzaamheden voor de vier gemeenten in één keer aan te besteden, besparen de gemeenten flink op de voorbereiding van hun rioolonderhoud. Het levert  jaarlijks 1.400 manuren op en maar liefst € 100.000,-. De vier gemeenten hebben in 2015 al een voorzichtige start gemaakt met deze samenwerking. Dat beviel zo goed, dat zij besloten dit voor een langere periode te doen.

Het idee om op deze manier samen te werken is ontstaan in het ‘Samenwerkingsverband regio Noordkop’, waarin de Noordkop gemeenten samenwerken op het gebied van riool. Het sluit goed aan bij de doelstellingen uit het landelijke Bestuursakkoord Water.

Hierin hebben gemeenten, waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken minder kosten te maken in de afvalwaterketen. Ook moeten organisaties ervoor zorgen dat zij hun riooltaken goed kunnen uitvoeren. Door samen te werken, besparen de gemeenten manuren en kosten die zij weer aan andere riooltaken kunnen besteden.

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.