Gemeente Uden, september 2017

Meer dan 2 weken lang zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden verricht om een groot rioolrenovatieproject te kunnen realiseren in de gemeente Uden.

In de Wilhelminastraat wordt namelijk in 4 weken tijd de stamriolering gerenoveerd door Insituform door middel van de reliningstechniek.

Hiervoor zijn, naast de tijdige en duidelijke informatie- en verkeersvoorzieningen, ook een robuuste pompvoorziening geïnstalleerd.

Deze pompfaciliteit dient ervoor om de afvoer van het afvalwater, wat normaliter door de 1500mm buizen stroomt, te waarborgen.

Hiermee is het mogelijk de strakke planning aan te houden.
Deze week is de eerste kous met een diameter van 1500 mm van méér dan 270 mtr geïnstalleerd. Een kous met een totaal gewicht van meer dan 47 ton.

Het weer is ons goed gezind. Een mooie start van een indrukwekkend werk waarbij Insituform weer trots mag zijn op alle medewerkers, die dit project hebben voorbereid en uitvoeren.

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.