GMB neemt Insituform® in Nederland over

Met ingang van 11 oktober 2019 neemt GMB alle medewerkers, materieel en activiteiten met betrekking tot het installeren van liners over van Insituform® Rioolrenovatietechnieken bv in Nederland. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf is onderdeel van de Amerikaanse multinational Aegion Corporation. Insituform® is gespecialiseerd in leidingrenovatie.

GMB brengt de activiteiten van Insituform® onder bij GMB Rioleringstechnieken. GMB neemt de medewerkers, de projecten, de voorraden en het materieel gericht op het uitvoeren en installeren van leidingrenovaties over. Beide bedrijven zijn ongeveer even groot, hierdoor ontstaat een bedrijf met ongeveer 100 medewerkers en 35 miljoen euro omzet. GMB Rioleringstechnieken werkt dan vanuit de vestigingen in Zoetermeer, Kampen en Opheusden.

Marktleider in leidingrenovatie

Na de overname is GMB marktleider in Nederland op het gebied van leidingrenovatie door middel van relining. Dat is een sleufloze techniek, waarbij via toegangsputten een ‘kous’ in het riool wordt aangebracht en uitgehard met UV-licht, heet water of stoom. Door de overname verbreedt GMB haar portfolio aan technieken en toepassingen, onder meer door naast UV-licht ook met heet water en stoom te kunnen uitharden. Bovendien kan GMB haar positie versterken buíten de gemeentelijke markt; zo zal het de activiteiten van Insituform® voor industriële opdrachtgevers en drinkwaterbedrijven uitbreiden. Het bedrijf gaat bijdragen aan de ontwikkeling van renovatieproducten voor de Europese markt door toeleverancier (en voormalige moedermaatschappij) Aegion Corporation.

Over GMB

GMB is een Nederlands familiebedrijf met circa 400 medewerkers en 140 miljoen euro omzet. Tot de opdrachtgevers behoren onder meer Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en industriële ondernemingen. Het aannemingsbedrijf realiseert en/of renoveert onder meer dijken, haventerreinen, rioleringen, gemalen, waterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties. Daarnaast verwerkt GMB het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties in eigen fabrieken. www.gmb.eu

Over Aegion Corporation (NASDAQ: AEGN)

Aegion combineert innovatieve technologieën met toonaangevende expertise om de infrastructuur over de hele wereld te onderhouden, te renoveren en te versterken. Sinds 1971 heeft het bedrijf een voortrekkersrol gespeeld bij het vinden van oplossingen voor het herstel van verouderende infrastructuur, voornamelijk leidingen in de sectoren afvalwater, water, energie, mijnbouw en raffinage. Aegion onderhoudt ook de efficiënte werking van raffinaderijen en andere industriële faciliteiten. Aegion zet zich in voor Stronger. Safer. Infrastructure® www.aegion.com

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.