Innovatieve drinkwaterkousrelining wint Infratech Innovatieprijs 2015

De innovatieve drinkwaterkousrelining van Insituform wint de InfraTech Innovatieprijs 2015 in de categorie ‘Geplande Innovatie’

Een consortium bestaande uit DSM, Heijmans, Waverail en Insituform heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met drinkwaterbedrijf WML aan een techniek gewerkt die antwoord biedt aan de grote saneringsopgave die de komende jaren in de drinkwatersector zal plaatsvinden. Op 9 december werd in Sittard, voor het eerst in Nederland, een deel van het bestaande waterleidingnet van binnenuit gesaneerd met deze innovatieve kousmethode. De bestaande leiding hoeft niet te worden opgegraven. Eventuele saneringsoverlast voor verkeer en omgeving wordt zo geminimaliseerd. De jury van de InfraTech Award sprak bij de toekenning van de prijs haar waardering uit voor de samenwerking door de keten heen van de partners. Ook de hoge maatschappelijke waarde van de innovatie werd geloofd.

Nieuwe kousmethodiek

De nieuwe kousmethodiek bestaat uit een combinatie van hoogwaardige materialen, waaronder een speciaal voor drinkwaterleidingen ontwikkelde kunsthars. De kous wordt in een bestaande waterleidingbuis uitgerold. Na het inbrengen wordt de kous met warm water gevuld. Door de temperatuurstijging hardt het materiaal uit en ontstaat er binnen 24 uur een volwaardige waterleidingbuis die voldoet aan de strenge eisen die in de drinkwatersector worden gesteld, zowel voor hygiëne als voor functionaliteit. Deze werkwijze leidt tot zo’n drie keer sneller saneren dan bestaande methoden.

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.