Convenant Insituform® en Belastingdienst, januari 2014

Insituform® en Belastingdienst tekenen convenant Horizontaal Toezicht

Het management van Insituform® is buitengewoon trots op deze samenwerking met de Belastingdienst, hetgeen betekent dat beide partijen fiscale kwesties open en transparant bespreken. Dit maakt het proces van aangifte en aanslag gemakkelijker en sneller.

Nico van der Veen, algemeen directeur van Insituform® ziet het ondertekenen van het convenant als een blijk van vertrouwen in Insituform®’s financiële en administratieve organisatie.

Bij dit horizontale toezicht heeft de Belastingdienst afspraken gemaakt om het proces van transactie, aangifte en aanslag transparanter te maken. De verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van wet- en regelgeving wordt hierbij door beide partijen samen gedeeld.

Insituform® en de Belastingdienst verschaffen elkaar dus open en snel informatie, zodat de administratieve zaken vlot kunnen worden afgehandeld en beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

De Belastingdienst sluit een dergelijk convenant alleen af als er vertrouwen in het bedrijf is.

Insituform®’s Financial Controller, Rik van Eeden ziet in het convenant voor horizontaal toezicht dan ook een bevestiging dat Insituform® haar procedures en interne controle op orde heeft.

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.