Insituform medewerkers ontvangen MBO diploma , april 2014

Aan de 21 deelnemers van de MBO Opleiding Chauffeur Goederenvervoer die verleden jaar in februari met deze opleiding startten, werd op 18 april 2014 het diploma uitgereikt.

Het, intern opgezette beroepsbegeleidende, opleidingsprogramma was mede gericht op het laten voldoen aan de geïntegreerde, Europees verplichte, Code 95.

Het scholingstraject duurde ruim 1 jaar, waarbij de “werk-studenten” werden bijgestaan door ervaren interne praktijkopleiders, en eindigde in maart 2014.

In het bijzijn van de praktijkopleiders en de externe docenten van ROC en Van Buuren werden de diploma’s overhandigd aan de 21 enorm gelukkige en trotse deelnemers als “kroon” op het harde werken naast hun reguliere 40-urige werkweek bij Insituform .

Insituform is van mening dat het investeren in medewerkers van het grootste belang is en blijft. Uiteraard is Insituform enorm trots op het behaalde resultaat !

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.