Opnieuw gecertificeerd door Zoetermeer, december 2017

sebo

Om zich nog beter te onderscheiden in de markt, heeft Insituform de afgelopen jaren opnieuw geïnvesteerd om het SEBO certificaat te behalen.

De gemeente Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is het SEBO-keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen.

Insituform heeft deze certificering opnieuw behaald doordat zij:

  • zich heeft ingezet voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen;
  • effectief en aantoonbaar personeel heeft begeleid;
  • doelen gerelateerd aan Zoetermeer heeft ondersteund;
  • het ondernemersklimaat actief heeft verbeterd, door middel van een proactieve houding en het delen van successen;
  • samenwerking heeft gezocht met andere partijen, zoals de gemeente, onderwijs en toe leidende organisaties.

Voor het verkrijgen van het certificaat moest een heel traject worden doorlopen. De criteria om het certificaat te verwerven bestonden uit:

  • het voeren van een zorgvuldig personeelsbeleid;
  • het ondernemen van activiteiten met als doel de werkgelegenheid en de samenwerking met onderwijsinstellingen te bevorderen;
  • het inspannen voor sociale en maatschappelijk doelen in Zoetermeer.close

Door het, opnieuw, behalen van het SEBO-certificaat benadrukt Insituform dat zij haar relaties breed en met zorg en kwaliteit wil bedienen.

De uitreiking van het SEBO certificaat aan Nico van der Veen (Algemeen Directeur Insituform) vond op 15 december jl door mevrouw Hennie Koek (Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur van de Gemeente Zoetermeer) plaats.

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.