Insituform zet deuren open voor studenten, november 2017

Soms vinden jongeren het lastig om zichzelf te introduceren bij stagebedrijven. Tijdens het korte bedrijfsbezoek wat een groep van 15 enthousiaste “Bouw MBO+” studenten kort geleden aan Insituform bracht, hebben zij in een ongedwongen situatie kunnen zien wat wij in huis hebben.

Hierdoor kunnen zij een weloverwogen keuze maken voor hun aankomende stage, afstudeerrichting en toekomstige loopbaan.

De studenten op MBO+ niveau van het ROC Da Vinci college behandelen elke 7 à 8 weken een specifiek thema. Omdat dit keer het thema riolering aan de beurt was, bleek een bedrijfsbezoek een leuke aanvulling. Tijdens de opleiding wordt er namelijk nauwelijks aandacht besteed aan leidingrenovatie.

Studenten van de nieuwe opleidingsvorm “Bouw MBO+”, die een samenwerkingsvorm tussen een regionaal opererende opleider voor vakkrachten in de bouwbranche en het ROC is, worden voorbereid om aan de grote vraag naar personeel in de branche te voldoen.

Na de presentatie, waar het muisstil was en geconcentreerd werd geluisterd, volgde een rondleiding en afsluitende lunch. Enkele studenten zagen het wel zitten om na het afronden van de opleiding bij Insituform te gaan werken.

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.