Klus geklaard ... een taart waard ! maart 2019

Delfuent, consortium van vier nationale en internationale, gespecialiseerde bedrijven, dat werkt aan het ontwerpen, bouwen, financieren en beheren van afvalwatervoorzieningen in de regio Den Haag schakelde de expertise van Insituform in.

Twee zinkers, beide 45 meter met DN 800 en DN 1400, die als persleidingen (druk 4 bar) worden gebruikt waren door trillingen beschadigd waardoor scheurvorming was ontstaan.

Hierdoor moest met spoed een by-pass gecreëerd worden om de leidingen buiten werking te stellen.

Vervolgens zijn er constructieve herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarna in beide zinkers Insitumain® relining is toegepast.

Mede door de hoge tijdsdruk, de beperkte toegankelijkheid via eindputten (met een mangat van slechts 49 cm), de hoge veiligheidseisen i.c.m. de wanddikte (31mm), kousconstructie (4 lagen glasvezel) en de te plaatsen afdichtingen maken dit tot een speciaal project, dat tot grote tevredenheid van de klant is afgerond.

Omdat Insituform dit een compliment waard vond, ontvingen alle teams deze week een taart om dit succes te delen.

 

 

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.