NSTT richt afdeling Leidingrenovatie op, februari 2014

De Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen heeft de  Afdeling Leidingrenovatie opgericht.  Insituform heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van deze branchevereniging binnen het NSTT, waar zij uiteraard ook zelf lid van is.

Vanwege gemeentelijke decentralisatie staan investeringen onder druk. De Afdeling Leidingrenovatie streeft ernaar gemeenten, waterleidingbedrijven, industrie en adviseurs, inzicht te geven in de voordelen van het relinen ten opzichte van het traditioneel vervangen van leidingen.

In de laatste nieuwsbrief van het NSTT NSTT_Nieuwsbrief_voorjaar_2014.pdf kunt u meer lezen over de doelstellingen van deze nieuwe afdeling.

Overige informatie over het NSTT kunt u terugvinden op de website www.nstt.nl.

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.