Insituform partner van Schiphol Airport, oktober 2015

Amsterdam Airport Schiphol vernieuwt dit jaar de ALCMS (verlichtings- en aansturingssystemen) op een aantal start-en landingsbanen. Gelijktijdig wordt regulier onderhoud aan de landingsbanen en regenwaterafvoer uitgevoerd, zodat de banen niet langer dan noodzakelijk buiten gebruik hoeven te zijn.

24/7 verzekert

In de afgelopen zomermaanden werden de Aalsmeerbaan en de taxibanen daar omheen buiten gebruik gesteld voor de vernieuwing van het lichtbesturingssysteem en gelijktijdig voor groot onderhoud aan het ondergrondse leidingstelsel.

Dit onderhoudsproject moest binnen een korte periode, met zo min mogelijk overlast voor passagiers en Schiphol zelf, worden afgerond.

Omdat de luchthaven continu in bedrijf is, werd deze renovatie zo georganiseerd dat het transport van vliegtuigen, goederen en personen op de andere start- en landingsbanen gewoon door kon gaan. Reizigers en bezoekers hebben niets van de werkzaamheden van Insituform gemerkt.

Om dit project succesvol af te ronden, heeft Insituform met een aantal ploegen tegelijk aan deze renovatie van de regenwaterafvoer aan de Aalsmeerbaan gewerkt. In totaal werden er, binnen een periode van 2 weken, 27 afvoerleidingen gerenoveerd (variërend in diameter van 200 tot 400 mm).

Ruime ervaring, uitgekiende logistiek en deskundigheid speelde een belangrijke rol bij dit project. Insituform had, als partner van Schiphol, haar expertise, in deze specifieke situatie al eerder bewezen bij projecten uit vorige jaren. Zoals eerder dit jaar bij het renoveren van vijf grote afvoerleidingen, waarvan de drie grootste zelfs een diameter van 1.500 mm hadden.

Veiligheid boven alles

Insituform weet als geen ander dat Schiphol te maken heeft met allerlei regelgevingen en wettelijke eisen. Omdat de veiligheid van reizigers, bezoekers en personen prioriteit nummer een is, hield Insituform voortdurend rekening met de scherpe veiligheidsaspecten

Dit vroeg om strikte procedures en zorgvuldige voorbereiding: van 100% controle van ingezet personeel en goederen en speciale begeleiding bij het werken aan de landingsbanen. Doordat Insituform op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en in het bezit is van alle benodigde certificeringen, was Schiphol er voortdurend van verzekerd dat aan alle regelgevingen en wettelijke eisen werd voldaan.

Het project is naar volle tevredenheid van de klant uitgevoerd, waardoor Insituform binnenkort opnieuw een project op Schiphol mag uitvoeren.

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.