Ontmoeting met een koninklijk tintje, november 2017

Een wel heel bijzondere “ontmoeting” in Den Haag aan het Buitenhof / de Hofvijver met Willem II en Insituform.

Tijdens onze werkzaamheden in Den Haag werd deze aparte, heel onalledaagse situatie gespot.

Willem II lijkt hier op zijn paard zo over de vrachtauto van Insituform te springen.

En neemt daarbij, als waardering voor Insituform, zijnde de “hofleverancier”, zijn hoed af !

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.