Waarde voor u, vanzelfsprekend voor ons

Bij de aanbesteding van uw project selecteert u uiteraard graag de beste leverancier. Daarom zijn wij voorstander van het gebruik van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Het is een graadmeter voor de kwaliteit die voor ons altijd vanzelfsprekend is. En dat in verhouding met de prijs: als opdrachtgever wilt u immers zoveel mogelijk waarde voor iedere euro die u investeert. U de optimale prijs-kwaliteitverhouding bieden; vanuit dat principe werkt Insituform al sinds jaar en dag.

We juichen het toe dat vanuit de Aanbestedingswet 2012 EMVI verplicht is als gunningscriterium. Het geeft u een instrument in handen om inschrijvingen te selecteren op basis van prijs-kwaliteitverhouding. Verschillen in kwaliteit en levering van meerwaarde zijn nu inzichtelijk en aantoonbaar. Naast product en uitvoering zijn daarin aspecten zoals proces, planning, duurzaamheid, risicomanagement, rentabiliteit, klant- en publieksgerichtheid, milieu en sociale factoren van belang. Om maar enkele gebieden te noemen waar we onze prestaties hoog in het vaandel hebben. De trots van Insituform, uw return on investment!

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.