De maatschappij dat zijn wij

Als onderneming in onze branche vinden we het vanzelfsprekend dat we verantwoord omgaan met het milieu. Bijvoorbeeld door ons in te zetten voor minder CO2 uitstoot, geluidshinder en overlast en door de natuur intact te laten. Onze technieken zijn daar op gebaseerd en een product zoals Insituform® Greenliner™ is daarvoor kenmerkend. Door te kiezen voor Insituform® draagt u eveneens bij aan milieubehoud. Bovendien zijn onze renovatietechnieken economischer dan traditionele technieken en dat ziet u terug in uw financiën.

Op de samenleving willen we graag een positieve invloed uitoefenen door MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Zo dragen we op diverse manieren bij aan de sociale en economische ontwikkeling van de gemeenschap en haar omgeving. Onder andere met sponsoring en donaties aan goede doelen. En door actief deel te nemen aan organisaties in het kader van social return, waarbij een deel van het beschikbare budget wordt ingezet ter bevordering van de werkgelegenheid.

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.