Onze kernwaarden

Onze doelstelling : geen ongelukken

Onze doelstelling : geen ongelukken. Wij zijn continu bezig om de veiligheid van onze klanten, onze medewerkers en de omgeving waarin wij leven en werkzaam zijn, te verbeteren. Deze denkwijze, waarbij veiligheid voorop staat, sluit aan bij ons streven naar een situatie waarin geen incidenten voorkomen.

Het juiste doen

De juiste dingen doen. Eerlijkheid, integriteit, betrokkenheid en respect vormen de leidraad voor onze besluitvorming, onze acties en onze relaties met collega’s, klanten en omgeving. Er is simpelweg geen andere manier waarop wij zaken doen.

Constante verbetering

Constante verbetering. Wij verbeteren onze bekwaamheid om bij te dragen, te innoveren en operationele uitmuntendheid en marktleiderschap te bereiken door te profiteren van onze inclusieve bedrijfscultuur.  De verscheidenheid van onze ideeën en onze mensen maakt ons sterker. Wij streven ernaar om elke dag beter te zijn en te worden!

We lossen problemen op

We lossen problemen op. We overtreffen verwachtingen door samen te werken aan het signaleren en oplossen van problemen. Problemen kunnen opgelost worden door, vanuit allerlei perspectieven, te zoeken naar uitdagingen en mogelijkheden. Dit leidt tot oplossingen die ondersteuning bieden aan onze klanten.

Resultaten zijn belangrijk

Resultaten zijn belangrijk. Wij verwachten én vereisen een persoonlijke inzet voor het leveren van resultaten. Wij nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze resultaten.

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.