Personeelstevredenheid bij Insituform blijkt, maart 2014

Personeelstevredenheid bij Insituform blijkt mede uit lange dienstverbanden

Jan van Galen, spant de kroon met zijn 40-jarig dienstjubileum op 25 maart jl als  ervaren tv-inspecteur.

Jan heeft in zijn carrière diverse functies binnen Insituform vervuld.

Door voortdurende training en opleiding kent Jan alle fijne kneepjes van het werk. Mede vanwege zijn enorme vakmanschap, kennis en betrokkenheid is hij een enorm gewaardeerde collega.

 

 

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.