Online privacyverklaring

Inleiding

Wij, Aegion Corporation en onze 100% dochterondernemingen, zetten ons om in de privacy met betrekking tot de persoonlijke informatie van onze contactpersonen te respecteren. Deze verklaring beschrijft de stappen die wij nemen ter bescherming van persoonsgegevens die op onze websites worden verzameld [of op gerelateerde communicatiekanalen, inclusief maar niet beperkt tot social media pagina’s en/of -kanalen (“Aegion-pagina’s)]. Er wordt beschreven welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen, waar wij deze gegevens voor gebruiken, welke keuzes u kunt maken met betrekking tot gebruik van uw persoonsgegevens, onze beveiligingsmaatregelen en hoe u gegevens over uzelf kunt inzien en corrigeren. Door toegang te zoeken tot Aegion-pagina’s stemt u in met het verzamelen van gegevens en de in deze privacyverklaring beschreven gebruikspraktijken.

Definitie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een aanwijsbaar persoon, anders dan de zakelijke titel en contactinformatie van de persoon wanneer gebruikt of openbaar gemaakt voor zakelijke communicatiedoeleinden. Anonieme of niet-persoonlijke informatie (d.w.z. informatie die niet herleidbaar is of getraceerd kan worden naar een specifieke persoon) valt niet onder persoonsgegevens.

Verzamelen van gegevens

Rechtstreeks van bezoekers verkregen gegevens Meestal kunt u Aegion-pagina’s bezoeken zonder persoonsgegevens achter te laten. Op sommige pagina’s kunnen wij u echter om persoonsgegevens vragen om een dienst te leveren of een transactie waar u om vraagt uit te voeren. De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende omvatten:

 • contactgegevens waaronder uw naam, titel, naam van bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en huisadres
 • informatie over uw bedrijf en functie
 • uw voorkeuren met betrekking tot e-mail marketing
 • uw vragen over en bestellingen van onze producten en diensten, plus informatie die ons helpt om voor u de meest geschikte producten en diensten te bepalen
 • feedback van u over onze producten en diensten, waaronder onze websites
 • alle andere informatie die u wilt geven door:
  • gebruik van de “neem contact op” of “e-mail alert”-optie op onze Aegion-pagina’s;
  • sollicitatie naar een functie bij Aegion via onze website; of
  • contact per e-mail met een vertegenwoordiger van Aegion via de daarvoor bedoelde hyperlinks.

U bent niet verplicht deze informatie te leveren. Als u dat echter niet doet, kunnen wij mogelijk de gewenste dienst niet leveren of de transactie afronden.
Elektronisch verkregen gegevens Wij verzamelen bepaalde gegevens over alle bezoekers van onze websites, zoals welke pagina’s zij bezoeken, het aantal overgedragen bytes, de links waarop zij klikken en andere acties binnen onze websites. Op websites waarop u inlogt, kunnen wij deze informatie mogelijk koppelen aan uw identiteit om zo uw potentiële interesse in onze producten en diensten te bepalen. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken ter verbetering van onze veiligheidsmaatregelen. Ook verzamelen wij bepaalde standaardinformatie die uw browser naar iedere website die u bezoekt stuurt, zoals uw IP-adres, uw browsertype, -vermogen en -taal, uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u de website bezoekt, en via welke website u op onze site terecht bent gekomen.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor het volgende:
Diensten en transacties. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor het leveren van diensten en uitvoeren van transacties, zoals het verstrekken van informatie over producten en diensten van Aegion, het verwerken van orders, het beantwoorden van vragen door de klantenservice, het faciliteren van het gebruik van onze websites, enzovoort. Voor meer consistentie in uw contact met Aegion kan informatie die via onze Aegion-pagina’s is verzameld, worden gecombineerd met informatie die wij op andere wijze verkrijgen.
Verbetering van de websites. Wij kunnen gegevens over u gebruiken ter verbetering van onze websites (waaronder onze veiligheidsmaatregelen) en gerelateerde producten en diensten, of om onze websites gebruiksvriendelijker te maken door te zorgen dat u niet telkens weer dezelfde informatie hoeft in te voeren, of door onze websites aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.
Sollicitaties. Bij een sollicitatie of vraag over een vacature verstrekt u ons mogelijk gegevens over uzelf, waaronder uw gevolgde opleidingen, uw curriculum vitae en andere informatie, waaronder, uw etnische achtergrond wanneer dat wettelijk is vereist of toegestaan. Wij kunnen deze informatie gebruiken binnen de gehele Aegion-organisatie, inclusief dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, voor mogelijke invulling van vacatures. Wij zullen de informatie bewaren voor eventueel toekomstig gebruik tenzij u aangeeft dat niet te willen.

Delen van gegevens

In de normale uitoefening van ons bedrijf verkopen, verhuren en verstrekken wij geen persoonsgegevens die op onze website zijn verzameld aan derden. Uw persoonsgegevens kunnen wel worden gedeeld met onze werknemers, opdrachtnemers, adviseurs, gelieerde bedrijven en andere partijen die om deze informatie vragen om ons te assisteren bij het aangaan, onderhouden en beheren van onze zakelijke relatie met u. In sommige gevallen kunnen deze partijen ook bepaalde diensten op het gebied van informatietechnologie en gegevensverwerking aan ons leveren ten behoeve van ons bedrijf. Wij kunnen persoonsgegevens met zulke partijen delen zowel binnen als buiten uw eigen woonland, met als gevolg dat uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, gebruikt, verwerkt, opgeslagen of verstrekt aan de Verenigde Staten en soms andere landen. Persoonsgegevens worden door ons alleen overgedragen aan een ander land, inclusief binnen de Aegion-groep, als dit vereist of toegestaan is onder de geldende privacywetgeving, met name alleen voor zover een redelijk niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd in het ontvangende land.
Wanneer wij persoonsgegevens met die partijen delen, eisen wij meestal dat die de persoonsgegevens gebruiken of openbaren op een wijze die consistent is met de bepalingen in deze privacyverklaring voor gebruik en openbaarmaking. Daarnaast kunnen persoonsgegevens aan een andere partij openbaar gemaakt of overgedragen worden ingeval van een wijziging van eigenaar of een toekenning van een zekerheidsrecht in Aegion of een deel ervan.
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verstrekken zonder uw medeweten of toestemming wanneer dit is toegestaan of vereist onder geldende wet- of regelgeving.

Ons gebruik van cookies en webbakens

Cookies zijn kleine bestanden die websites op uw harde schijf of browsergeheugen opslaan. Onze websites kunnen die gebruiken om het aantal keren dat u de website heeft bezocht bij te houden evenals het aantal bezoekers van de website en het gebruik door bezoekers van de website vast te stellen en te analyseren, gegevens die u verstrekt (bijvoorbeeld uw voorkeuren) op te slaan en technische informatie met betrekking tot uw interacties met onze websites op te slaan. Wij kunnen ook gebruik maken van sessie cookies (die gewist worden wanneer u uw browser sluit) om uw gebruikers-ID op te slaan, uw surfen op onze websites te faciliteren (vooral in verband met het zoeken naar informatie en het plaatsen van bestellingen) en voor andere informatie die nuttig is bij het administreren van de sessie.
Onze websites kunnen ook grafische afbeeldingen bevatten, zogenaamde webbakens of single-pixel gifs, waarmee wij het aantal keren dat een gebruiker een pagina heeft bezocht te tellen. Webbakens kunnen worden opgenomen in reclame-e-mails om te bepalen of die berichten worden gezien, of die tot actie hebben geleid en ook of de ontvanger op een link in de e-mail heeft geklikt of de e-mail aan iemand anders heeft doorgestuurd.
Browserinstellingen aanpassen voor het beheer van cookies of het sturen van “volg-me-niet”-signalen. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. Echter, u kunt uw browserinstellingen meestal aanpassen om cookies te weigeren of om u te melden wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u cookies weigert, kunt u mogelijk niet alle opties van onze site gebruiken. In de internetbrowser kunt u ook bestaande cookies uitschakelen; dit betekent wel dat bestaande instellingen (ook gebruiker-ID’s en voorkeuren) verloren gaan. Met sommige webbrowsers kunt u ook een “volg-me-niet”-optie instellen. Met deze instelling gaat een signaal naar de websites die u tegenkomt tijdens het browsen. Dit “volg-me-niet”-signaal is anders dan het uitschakelen van bepaalde vormen van traceren door cookies te weigeren in uw browserinstellingen, aangezien browsers met een “volg-me-niet”-instelling nog altijd cookies kunnen accepteren. Aegion reageert momenteel niet op “volg-me-niet”-signalen in de webbrowser. Als we dit in de toekomst wel gaan doen, zullen wij in deze privacyverklaring opnemen hoe dat in zijn werk gaat.
Onze websites maken gebruik van Google-producten en -diensten, verkregen van Google, Inc. (“Google”). Deze producten maken gebruik van cookies waarmee onze websites kunnen analyseren hoe gebruikers met die websites omgaan. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites (waaronder uw IP-adres) wordt door Google doorgegeven en opgeslagen op servers. Wij gebruiken deze informatie voor het beoordelen van uw gebruik van onze websites, het opstellen van rapporten over website-activiteit, en het verschaffen van verdere diensten m.b.t. website-activiteit en internetgebruik voor Aegion en gelieerde bedrijven. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer het daartoe wettelijk verplicht is, of daar waar deze derden de informatie verwerken namens Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan enige andere gegevens die het heeft. Voor verdere informatie over het privacybeleid van Google klik op https://policies.google.com/privacy. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen daartoe op uw browser te selecteren. Realiseer echter dat, als u dit doet, u mogelijk niet kunt beschikken over de volledige functionaliteit van deze website. Door gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor het hierboven beschreven doel.

Grensoverschrijdende doorgifte van gegevens

Wanneer dit op grond van het geldende recht toegestaan is, kunnen wij de persoonsgegevens, die wij op onze websites verzamelen, voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden, doorgeven aan instanties in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden die mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als uw woonland. Wij vertrouwen op onze EU-US Privacy Shield-certificering om de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten te beveiligen. Voor verkrijging en behoud van deze Privacy Shield-certificering moet Aegion voldoen aan een aantal beginselen en kernvereisten van het Privacy Shield die aansluiten bij Europees recht. Dit omvat eisen als:
Handhaving van integriteit van gegevens en doelbinding
Invoering van passende beveiligingscontroles en -beleid
Waarborging van verantwoordingsplicht voor aan derden overgedragen gegevens
Jaarlijkse uitvoering van controles of aan alle eisen van het Privacy Shield is voldaan
Op grond van het Privacy Shield valt Aegion onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Het Privacy Shield-beleid van Aegion is te vinden op onze website onder de volgende link: http://www.aegion.com/privacy.

Beveiliging

Aegion streeft naar optimale beveiliging van persoonsgegevens. Hoewel geen enkele veiligheidsmaatregel volledige garantie biedt tegen misbruik, hanteren wij diverse beveiligingstechnieken en -procedures om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of verspreiding. Bijvoorbeeld, wij bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt op computersystemen met beperkte toegang, in faciliteiten waar de toegang ook is beperkt. Wanneer u rondsurft op een website waar u bent ingelogd, of van de ene site naar de andere gaat met hetzelfde inlogmechanisme, dan verifiëren wij uw identiteit door middel van een versleutelde cookie die op uw computer is geplaatst. Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, een rekening inziet of financiële informatie verstrekt, beschermen wij de overdracht van deze gegevens met behulp van Secure Socket Layer (SSL) en andere versleutelingsprotocollen.
Voor websites waar u inlogt, bent u verantwoordelijk te zorgen voor de beveiliging van uw wachtwoorden en deze niet te onthullen aan anderen. Wanneer u een computer met iemand anders deelt, dient u altijd uit te loggen alvorens een website te verlaten zodat latere gebruikers geen toegang hebben tot uw gegevens.

Bewaring van persoonsgegevens

Voor zover toegestaan door geldende wetgeving bewaren wij uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor het doel waarvoor wij het hebben verkregen, conform de bepalingen in deze privacyverklaring. Ook kunnen wij, op andere wettelijke basis genoemd in deze privacyverklaring of op het punt van verzameling, deze informatie langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke informatie oorspronkelijk verkregen is.

Recht op inzage, beoordeling, correctie of wissen van persoonsgegevens

In sommige gevallen kunt u persoonsgegevens die via onze websites zijn verstrekt inzien en corrigeren door naar de pagina te gaan waarop u de gegevens heeft achtergelaten. U kunt ook een verzoek indienen om de persoonsgegevens die verzameld zijn via onze Aegion-pagina’s in te zien en te corrigeren, of om informatie te vragen of uw zorgen te uiten met betrekking tot persoonsgegevens, door contact met ons op te nemen via privacy.eu@aegion.com (of via het mailadres onder “Contact Us”).
Voor zover wettelijk vereist, verschaffen wij gebruikers (i) een redelijke mate van toegang tot de persoonlijke informatie die zij via de websites verstrekken, en (ii) de mogelijkheid om die informatie te beoordelen, corrigeren en verwijderen. Ter bescherming van uw privacy nemen wij de nodige stappen om uw identiteit te verifiëren alvorens toegang tot uw informatie te verlenen. U kunt ons helpen om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over wijzigingen in uw huisadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Koppelingen naar andere websites

Ons website bevat koppelingen naar andere websites, waaronder die van sommige van onze buitenlandse dochterondernemingen en die van relevante brancheorganisaties en verenigingen. Deze koppelingen zijn uitsluitend voor het gemak van onze bezoekers. Bij het bezoeken van gekoppelde websites raden wij aan om de privacyverklaringen voor deze sites te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig gebruik van deze gekoppelde sites, de inhoud ervan of de producten en diensten die via deze sites worden aangeboden.

Kinderen

Deze website is algemeen toegankelijk hoewel het informatie bevat waar kinderen geïnteresseerd in kunnen zijn. Aegion streeft er echter niet naar om persoonsgegevens van of over personen van 15 jaar en jonger via deze website te verzamelen. Indien een van onze websites op kinderen gericht is, zullen wij een additionele privacyverklaring voor kinderen opnemen.

Neem contact met ons op in geval van vragen, zorgen of klachten

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming voor de Europese Unie aangesteld, die toeziet op de naleving van deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, neem dan per e-mail contact op met onze functionaris gegevensbescherming via privacy.eu@aegion.com of per post naar het volgende adres: Functionaris voor gegevensbescherming, Insituform Europe, Chroomstraat 91, 2718 RT Zoetermeer. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Compliance van Aegion via Compliance@aegion.com.
Indien u niet tevreden bent over onze reactie op problemen die u heeft aangekaart bij de functionaris gegevensbescherming of de afdeling Compliance, dan kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied.
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage voor klachten over de naleving van het Privacy Shield die niet zijn opgelost door middel van een van de andere mechanismen van het Privacy Shield. Voor verdere informatie ga naar https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Aegion kan zo nu en dan wijzigingen maken in deze privacyverklaring. Wanneer wij dit doen, zullen wij de ingangsdatum bovenaan de privacyverklaring aanpassen. Wij verzoeken u deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste privacyvoorwaarden. Door gebruik van de website na zulke wijzigingen stemt u in met de wijzigingen.

Deze privacyverklaring treedt in op 25 mei 2018

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.