• Dé specialist in leidingrenovatie

Website Stichting Rioned in nieuw jasje, oktober 2019

Stichting Rioned is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Zij zijn er voor én door alle relevante overheden en bedrijven. En komt op voor het belang van stedelijk waterbeheer: goed zorgen voor afval-, hemel- en grondwater in steden en dorpen.

De stichting voorziet de vakwereld tevens van kennis, die waterbeheerders en samenwerkingspartners nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te kunnen voeren.

Ook het brede publiek wordt voorzien van basisinformatie over gemeentelijke watertaken en particuliere verantwoordelijkheden.

Gezien het belang van bovenstaande en omdat de publiekswebsite www.riool.info recentelijk vernieuwd is, attenderen wij u graag hierop.

 

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.