Zoetermeer on stage is blij met Insituform

Op donderdag 14 maart vond in de Dutch Innovation Factory het banenevenement voor VMBO leerlingen “Zoetermeer On Stage” plaats. Ongeveer 1.000 leerlingen van verschillende VMBO-scholen uit Zoetermeer kregen die dag de kans om kennis te maken met verschillende bedrijven waaronder Insituform.

Tijdens het event konden de leerlingen verder terecht bij ruim tweehonderd beroepsbeoefenaren, die onderverdeeld waren in vier verschillende sectoren te weten; Groen & Natuur, Techniek, Handel & Economie en Zorg- Welzijn en Maatschappij.

Het contact met Insituform “klikte” meteen zo goed, dat diverse leerlingen een afspraak maakten om een dagje mee te lopen tijdens de Doe Dag op donderdag 28 maart. Tijdens deze praktijk Doe Dag, heeft elke leerling zijn/haar eigen unieke programma.

Zij kwamen deze donderdag bij Insituform meelopen, dingen doen en ervaren, waardoor zij straks beter voorbereid zijn op hun toekomstige keuze en een reëel beeld krijgen van de diverse functies bij Insituform.

 

 

Riool- en afvalwater

Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen met diameters van 150 mm tot 3.000 mm. Het resultaat is een nieuwe, naadloze buis in een bestaande leiding, die beter functioneert en duurzamer is dan de oorspronkelijke.

Drukleiding

Voor het renoveren van persleidingen is InsituMain® toepasbaar voor leidingen met een diameter tot 2.000 mm en een inwendige druk van meer dan 20 bar. Dankzij de versteviging met glasvezel kunt u dit product inzetten als constructieve kous onafhankelijk van de toestand van de oude buis. Het materiaal voldoet aan de ASTM F1216 normen. Voor renovatie van drinkwaterleidingen heeft InsituMain® het KIWA ATA keurmerk.

Industrie

Onder industriële installaties ligt een groot netwerk van leidingen, riolen en afvoersystemen, die hun levensduur inmiddels hebben bereikt of zelfs overschreden. Falen van deze activa kan tot rampzalige gevolgen leiden.